Arrangementer

Regnskab for Aalborg Whisky Laug 2003

Indtægter
Medlemskontingent 26.350,00
Tilmeldinger smagninger 84.055,00
Salg af whisky 9.695,00
Salg af glas 4.310,00
Sponsor medlemskort 1.125,00
Renter og porto 256,38
Indtægter ialt 125.791,38
Udgifter
Whisky 32.859,00
Foredragsholder 26.795,00
Lokaler, mad, øl og vand 21.590,00
Whiskymesse Kolding 13.352,00
Sækkepibespiller 500,00
Trykning af plakat 542,00
Medlemskort 1.218,75
Glas 15.120,00
Kuglepenne 1.495,50
Diverse udgifter 5.182,42
Udgifter ialt 118.654,67
Årets resultat
Indtægter 2003 125.791,38
Udgifter 2003 118.654,67
Formue pr. 31.12.03 7.136,71
Formuen kan specificeres således:  
Indestående i bank:

691,71

Beholdning af whisky (til 04.02.04)

6445,00

 

Regnskabet blev gennemgået af revisor Kim Hammild Laursen og regnskabet blev godkendt på generalforsamlingen d. 12. marts 2004.