Arrangementer
Regnskab for Aalborg Whisky Laug 2004
Indtægter
Medlemskontingent 35.325,00
Tilmeldinger smagninger 101.280,00
Whiskymesse 16.100,00
Salg af whisky 53.540,00
Salg af glas 1.500,00
Sponsor medlemskort 1.625,00
Renter og porto 325,70
Øvrige indtægter 9.550,00
Indtægter ialt 219.245,70
Udgifter
Whisky 127.565,80
Foredragsholder 11.775,00
Lokaler, mad, øl og vand 31.454,53
Whiskymesse Kolding 16.250,00
Trykning af plakat 375,00
Medlemskort 1.625,00
Glas 11.659,25
Kuglepenne 3.082,19
Diverse udgifter 13.451,62
Udgifter ialt 217.238,39
Årets resultat
Indtægter 2004 219.245,70
Udgifter 2004 217.238,39
Overskud 2.007,31
Formuen kan specificeres således:  
Indestående i bank: 271,02
Medlemmers tilgodehavender -2.275,00
Beholdning af whisky (til 04.02.05) 11.148,00
Formue pr. 31.12 2004 9.144,02

 

Regnskabet blev gennemgået af revisor Kim Hammild Laursen og regnskabet blev godkendt på generalforsamlingen d. 11. marts 2005.