Generalforsamling 2007


Dagsorden.
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning.
  3. Regnskab v. revisor Kim H. Laursen.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af revisor.
  8. Evt.
1. Valg af dirigent.

Claus Rasmussen blev valgt som dirigent.

2. Formandens beretning.

Kim berettede at Aalborg whisky laug består af 194 medlemmer, bosiddende
Fra Sæby til Århus.
Der har i løbet af det forgangne år, været afholdt 8 smagninger + en vellykket
bustur til whiskymessen i Kolding
Whiskymessen (april)
Port Ellen ( april)
Duncan Taylor (maj)
6 classic malt (august)
Edradour (sept.)
Mac Myra (okt.)
Glen Morangie (okt.)
Islay (nov.)
Tallisker (jan.)

I alt er der blevet smagt 60 forskellige slags whisky til en samlet værdi af
60.000 kr.

3. Regnskab.

Regnskabet blev gennemgået ved revisor Kim H. Laursen. Overskuddet i foreningen ser fornuftigt ud. Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen anbefalede at fastholde kontingentet på 200 kr. Forslaget blev vedtaget.

5. Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.
Fra bestyrelsen – forslag til ændring af vedtægterne.
§6 Der vælges formand, næstformand og sekretær for en toårig periode, og
1 bestyrelsesmedlem samt kasserer for en toårig periode.
Posterne vælges forskudt så man undgår at hele bestyrelsen udskiftes på en gang.

Ændres til

§6 Der vælges formand, sekretær, og et bestyrelsesmedlem for en toårig periode,
Og næstformand samt en kasserer for en toårig periode.
Disse toårige perioder skal være forskudt af hinanden.
Forslaget blev vedtaget.

6. Valg af bestyrelse.

Formand - Kim Nielsen ønsker ikke genvalg.
Ny kandidat – Claus Rasmussen (pt. Næstformand)

Næstformand – vakant
Ny kandidat – Kasper Behrman (pt. Bestyrelsesmedlem)

Bestyrelsesmedlem – vakant
Ny kandidat – Liselotte Jensen (pt. Kasserer)

Kasserer – Liselotte Jensen ønsker ikke genvalg
Ny kandidat – Jan Boyer Hansen

Sekretær – Klaus Jensen stiller op til genvalg
Ingen nye kandidater.

Valgt som formand – Claus Rasmussen
Valgt som næstformand – Kasper Behrmann
Valgt som Bst. Medl. – Liselotte Jensen
Valgt som kasserer – Jan Boyer Hansen
Valgt som sekretær – Klaus Jensen

7. Valg af revisor.

Revisor Kim H. Laursen modtager genvalg
Kim H. Laursen blev valgt som revisor

8. Evt.

Der blev under punktet evt. snakket om kommende smagninger, og andre mulige emner for smagninger.
Her efter takkede Kim for den gode ro og orden, så kunne vi fortsætte aftenen,
med en spændende smagning og et underholdende foredrag ved Jens Sørensen.

Aalborg 28. marts 2007.

Klaus Jensen, sekretær.